0%

Cấu trúc nào sau đây KHÔNG tìm thấy trong nhĩ phải?

Đúng! Sai!

Dải điều hòa (moderator band) nằm ở thất phải, là một dãy cầu cơ nối phần xa vách liên thất với thành tự do thất phải trước cơ trụ. Dây chằng Todaro là một dãy sợi nằm giữa van tim, tĩnh mạch chủ dưới và xoang vành trong nhĩ phải. Tam giác Koch nằm ở phần giữa dưới của nhĩ phải, nằm chồng lên nút nhĩ thất và phần gần bó His. Cơ lược xuất phát từ mào tận cùng và đi thành một dãy ở thành tự do nhĩ phải.

Câu nào sau đây nói về màng ngoài tim SAI?

Đúng! Sai!

Bình thường khoang màng ngoài tim chứa 10 – 50 mL dịch màng tim. Nó nối với dây chằng trung tâm của cơ hoành, phía sau xương ức và màng phổi phía bên. Nó bao bọc toàn bộ tim, phần gần tĩnh mạch chủ, động mạch chủ lên, thân động mạch phổi và tĩnh mạch phổi. Dây chằng Marshall là nếp gấp màng ngoài tim che phần vết tích phôi thai học của tĩnh mạch chủ trên trái.

Phát biểu nào sau đây về động mạch vành đúng?

Đúng! Sai!

Động mạch vành phải ưu thế thường mạch máu lớn, đi qua vùng bắt chéo phía sau tim (crux), tưới máu cho mặt bên sau của thất trái. Nhánh conus xuất phát từ một lỗ riêng ở động mạch chủ trong 50% trường hợp. Động mạch nút xoang nhĩ xuất phát từ động mạch vành phải (RCA) trong 60% trường hợp và từ động mạch mũ trái (LCx) trong 40% trường hợp. Thân chung động mạch vành trái cho nhánh trung gian (ramus) trong 30% trường hợp.

Câu nào sau đây đúng khi nói về dây chằng giả?

Đúng! Sai!

Nhiều dây chằng giả chứa các sợi dẫn truyền của thất thất. Những dây chằng giả này gặp 50% trường hợp ở tim bình thường. Dây chằng giả có thể nối với thành tự do, cơ trụ và vách liên thất, nhưng không có gắn vào lá van 2 lá. Chúng thường đi ngang qua đường thoát thất trái và phát hiện được bằng siêu âm tim.

Câu nào sau đây đúng khi nói về van 3 lá?

Đúng! Sai!

Van 3 lá là van tim lớn nhất, ngược lại van động mạch phổi là van nằm trước nhất. Van 3 lá gồm lá trước, lá vách và lá sau. Lá trước là lá lớn nhất và di động nhiều nhất; lá sau là lá nhỏ nhất; và lá vách là lá di động ít nhất và có khi không có.

Giải phẫu của tim
Giải phẫu của tim
Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài trắc nghiệm!

Share your Results: