Chuyên mục: Sách

Trang chủ / Sách
2022 Khuyến cáo của Hội Tim mạch Việt Nam về chẩn đoán và điều trị Suy tim cấp và Suy tim mạn
Bài viết

2022 Khuyến cáo của Hội Tim mạch Việt Nam về chẩn đoán và điều trị Suy tim cấp và Suy tim mạn

Bản Fulltext Xem/Tải về qua link sau: phiên bản Cập nhật ngày 08/8/2022 https://drive.google.com/file/d/1gLkYTRpw_Nwo6vtHwCMMiF_Qt27UtO-T/view?usp=sharing Tải các khuyến cáo từ trang của Hội Tim mạch học Việt Nam http://www.vnha.org.vn/congress12.asp?hoinghi=25    

Siêu âm tim thực hành: Bệnh tim bẩm sinh và mắc phải
Bài viết

Siêu âm tim thực hành: Bệnh tim bẩm sinh và mắc phải

Vui lòng sử dụng tài khoản in trên sách để đăng nhập và xem video MỤC LỤC Bài 1: Kỹ thuật siêu âm tim Bài 2: Thông liên nhĩ Bài 3: Thông liên thất Bài 4: Kênh nhĩ thất Bài 5: Còn ống động mạch Bài 6: Cửa sổ phế chủ Bài 7: Tứ chứng...

08/04/201927/04/2024 Chuyên mục Sách
Tim mạch học – Những điều cần biết
Bài viết

Tim mạch học – Những điều cần biết

NỘI DUNG Lời nói đầu Index 100 Bí mật quan trọng nhất I. THĂM KHÁM TỔNG QUÁT 1. Thăm khám thực thể tim mạch Salvatore Mangione, MD 2. Âm thổi tim Salvatore Mangione, MD 3. Điện tâm đồ Glenn N. Levine, MD, FACC, FAHA 4. X quang ngực James J. Fenton, MD, FCCP và Glenn...

06/04/201901/10/2019 Chuyên mục Sách
Bệnh van tim – Chẩn đoán và điều trị
Bài viết

Bệnh van tim – Chẩn đoán và điều trị

  Lời mở đầu Chương 1: Siêu âm tim Phạm Nguyễn Vinh, Trần Vũ Minh Thư, Đỗ Thị Kim Chi, Lê Kim Tuyến Chương 2: Hẹp van động mạch chủ Phạm Nguyễn Vinh, Huỳnh Thanh Kiều, Nguyễn Văn Phan Chương 3: Hở van động mạch chủ Phạm Nguyễn Vinh, Huỳnh Thanh Kiều, Lê Thị Đẹp...

05/04/201901/10/2019 Chuyên mục Sách
Bệnh tim bẩm sinh người lớn
Bài viết

Bệnh tim bẩm sinh người lớn

Lời nói đầu Chương 1: Thông liên nhĩ lỗ thứ phát BS. Nguyễn Kim Chung Chương 2: Kênh nhĩ thất BS. Đỗ Thị Kim Chi Chương 3: Hẹp động mạch phổi/ tắc nghẽn tống thất phải BS. Lê Thị Đẹp Chương 4: Thông liên thất BS. Đỗ Văn Bửu Đan Chương 5: Tăng áp động...

11/03/201931/08/2022 Chuyên mục Sách