Lời mở đầu

Chương 1: Siêu âm tim

Phạm Nguyễn Vinh, Trần Vũ Minh Thư, Đỗ Thị Kim Chi, Lê Kim Tuyến

Chương 2: Hẹp van động mạch chủ

Phạm Nguyễn Vinh, Huỳnh Thanh Kiều, Nguyễn Văn Phan

Chương 3: Hở van động mạch chủ

Phạm Nguyễn Vinh, Huỳnh Thanh Kiều, Lê Thị Đẹp

Chương 4: Hở van 2 lá

Phạm Nguyễn Vinh, Huỳnh Thanh Kiều, Phan Kim Phương

Chương 5: Hẹp van 2 lá

Phạm Nguyễn Vinh, Huỳnh Thanh Kiều, Đỗ Quang Huân, Đinh Đức Huy

Chương 6: Bệnh van 3 lá

Phạm Nguyễn Vinh, Đỗ Văn Bửu Đan

Chương 7: Bệnh van động mạch phổi, bệnh nhiều van

Phạm Nguyễn Vinh, Huỳnh Thanh Kiều, Nguyễn Kim Chung, Huỳnh Ngọc Long

Chương 8: Điều trị suy tim

Phạm Nguyễn Vinh, Trần Nhân Tuấn, Tôn Thất Minh

Chương 9: Điều trị can thiệp qua da bệnh van tim

Phạm Nguyễn Vinh, Hồ Minh Tuấn, Đinh Đức Huy, Vũ Năng Phúc

Chương 10: Van tim nhân tạo

Phạm Nguyễn Vinh, Huỳnh Thanh Kiều, Trần Tử Nam

Chương 11: Thuốc kháng đông trong bệnh van tim

Phạm Nguyễn Vinh, Huỳnh Thanh Kiều, Lê Trung Hiếu