Đăng ký thành viên

Trang chủ / Đăng ký thành viên
Chuyên trang Tim mạch là trang web chia sẻ kiến thức về bệnh tim mạch cho các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và sinh viên y khoa. Khi đăng ký thành viên sẽ được:Đọc, chia sẻ, tải về các bài giảng bệnh học Tim mạch Thầy Phạm Nguyễn Vinh.Đọc các sách của tác giả đã xuất bản.Làm các trắc nghiệm nâng cao kiến thức về chuyên khoa tim mạch.Hỏi ý kiến chuyên môn hoặc thảo luận với tác giả những trường hợp lâm sàng.Thông tin về các lớp học, hội thảo chuyên ngành có Thầy tham gia.Khi có sử dụng bài giảng vui lòng ghi chú nguồn trích dẫn.