Chuyên mục: Các khuyến cáo

Trang chủ / Bài chia sẻ / Các khuyến cáo
Tổng hợp báo cáo – HNKHTM lần thứ 18
Bài viết

Tổng hợp báo cáo – HNKHTM lần thứ 18

Highlight 01. Chẩn đoán bệnh cơ tim hạn chế Amyloid  02. Điều trị Tăng huyết áp trên bệnh nhân suy tim mạn – Vai trò của thuốc chẹn bêta 03. Vai trò thuốc chẹn kênh calci mới trong điều trị tăng huyết áp  04. Điều trị suy tim mạn và suy tim cấp 2023-các vấn...

2022 Khuyến cáo của Hội Tim mạch Việt Nam về chẩn đoán và điều trị Suy tim cấp và Suy tim mạn
Bài viết

2022 Khuyến cáo của Hội Tim mạch Việt Nam về chẩn đoán và điều trị Suy tim cấp và Suy tim mạn

Bản Fulltext Xem/Tải về qua link sau: phiên bản Cập nhật ngày 08/8/2022 https://drive.google.com/file/d/1gLkYTRpw_Nwo6vtHwCMMiF_Qt27UtO-T/view?usp=sharing Tải các khuyến cáo từ trang của Hội Tim mạch học Việt Nam http://www.vnha.org.vn/congress12.asp?hoinghi=25    

  • 1
  • 2
  • 4