Tổng hợp báo cáo – HNKHTM lần thứ 18

Tổng hợp báo cáo – HNKHTM lần thứ 18

Highlight

highlight - Chuong trinh Hoi nghi Tim mach phia Nam 2023

01. Chẩn đoán bệnh cơ tim hạn chế Amyloid 

01. Chẩn đoán bệnh cơ tim hạn chế Amyloid (done)

02. Điều trị Tăng huyết áp trên bệnh nhân suy tim mạn – Vai trò của thuốc chẹn bêta

02. Điều trị Tăng huyết áp trên bệnh nhân suy tim mạn - Vai trò của thuốc chẹn bêta

03. Vai trò thuốc chẹn kênh calci mới trong điều trị tăng huyết áp 

03. Vai trò thuốc chẹn kênh calci mới trong điều trị tăng huyết áp (done)

04. Điều trị suy tim mạn và suy tim cấp 2023-các vấn đề cần quan tâm

04. Điều trị suy tim mạn và suy tim cấp 2023-các vấn đề cần quan tâm (done)

05. Chẩn đoán và điều trị bệnh cơ tim phì đại

05. Chẩn đoán và điều trị bệnh cơ tim phì đại (done)

06. Tăng áp phổi- định nghĩa, phân loại mới và chẩn đoán

06. Tăng áp phổi- định nghĩa, phân loại mới và chẩn đoán (done)

Vui lòng không reup bài viết dưới mọi hình thức khi không có sự cho phép của tác giả.

Để lại bình luận