Siêu âm tim thực hành: Bệnh tim bẩm sinh và mắc phải

Vui lòng sử dụng tài khoản in trên sách để đăng nhập và xem video

MỤC LỤC

Bài 1: Kỹ thuật siêu âm tim

Bài 2: Thông liên nhĩ

Bài 3: Thông liên thất

Bài 4: Kênh nhĩ thất

Bài 5: Còn ống động mạch

Bài 6: Cửa sổ phế chủ

Bài 7: Tứ chứng Fallot

Bài 8: Thất phải 2 đường ra

Bài 9: Thân chung động mạch

Bài 10: Hoán vị đại động mạch (Chuyển vị đại động mạch)

Bài 11: Hoán vị đại động mạch có sửa chữa

Bài 12: Tâm thất độc nhất

Bài 13: Bệnh Ebstein

Bài 14: Không lỗ van 3 lá

Bài 15: Hẹp van động mạch phổi

Bài 16: Không lỗ van động mạch phổi kèm thông liên thất

Bài 17: Không lỗ van động mạch phổi vách liên thất kín

Bài 18: Không lỗ van 2 lá

Bài 19: Hẹp eo động mạch chủ

Bài 20: Đứt đoạn cung động mạch chủ

Bài 21: Tim ba buồng nhĩ

Bài 22: Hồi lưu bất thường tĩnh mạch phổi (Nối liền bất thường tĩnh mạch phổi)

Bài 23: Túi phình xoang Valsalva

Bài 24: Dò động mạch vành

Bài 25: Động mạch vành trái xuất phát bất thường từ động mạch phổi (ALCAPA)

Bài 26: Bệnh Kawasaki

Bài 27: Hẹp van 2 lá

Bài 28: Hở van 2 lá

Bài 29: Hẹp van động mạch chủ

Bài 30: Hở van động mạch chủ

Bài 31: Van nhân tạo

Bài 32: Bệnh cơ tim dãn nở không do thiếu máu cục bộ

Bài 33: Bệnh cơ tim phì đại

Bài 34: Bệnh cơ tim hạn chế

Bài 35: Bệnh cơ tim dãn nở do thiếu máu cục bộ (bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ)

Bài 36: Bướu tim

Bài 37: Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng

Bài 38: Bóc tách động mạch chủ

Bài 39: Phẫu thuật thông nối trong tim bẩm sinh

Bài 40: Bệnh màng ngoài tim

Bài 41: Siêu âm tim qua thực quản

Bài 42: Siêu âm tim thai

Bảng từ viết tắt Tiếng Việt

Phụ lục các Mặt cắt cơ bản

Để lại bình luận