Cập nhật điều trị suy tim mạn trên bệnh nhân có bệnh đồng mắc

Cập nhật điều trị suy tim mạn trên bệnh nhân có bệnh đồng mắc

Hội nghị Tim mạch miền Trung – Tây Nguyên mở rộng lầnHội nghị Tim mạch miền Trung – Tây Nguyên mở rộng lần XII XII

Ngày Thứ Bảy 27 & Chủ Nhật 28 tháng 8 năm 2022

Để lại bình luận