Hội nghị khoa học Xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch hiên nay năm 2022_Ngày 16-18/9/2022

Hội nghị khoa học Xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch hiên nay năm 2022_Ngày 16-18/9/2022

BROCHURE NTCC 2022

 

HN ĐHYD 17.9 Can thiệp tăng cholesterol máu trong phòng ngừa tiên phát cập nhật khuyến cáo 2021

 

15092022 KC 2022 của HTMVN trong CĐ và ĐT suy tim một số điểm chính

 

15092022 Điều trị suy tim PSTM giảm có cần thay đổi theo cá thể bệnh nhân

Để lại bình luận