[HTKH BVTA] Điều trị theo nguyên nhân: Một số nguyên nhân chuyên biệt

[HTKH BVTA] Điều trị theo nguyên nhân: Một số nguyên nhân chuyên biệt

Hội thảo trực tuyến “Cập nhật khuyến cáo AHA/ASA về phòng ngừa đột quỵ trên bệnh nhân đã có đột quỵ và thiếu máu não thoáng qua năm 2021” – TT Tim mạch BVĐK Tâm Anh 04/12/2021.

CME 04.12 Management by etiology 2021 Guideline for the Prevention of Stroke

[01:30:07 – 01:57:20]

Để lại bình luận