CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC “ĐIỆN TÂM ĐỒ CƠ BẢN” 2023

CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC “ĐIỆN TÂM ĐỒ CƠ BẢN” 2023

Thông báo CS_DTDCB

 

❗️Thông tin chi tiết về việc đăng ký và chi phí đào tạo được đính kèm toàn bộ trong thông báo chiêu sinh như file PDF đính kèm phía trên. 

Tải biểu mẫu đăng ký học tại đây: 👉 BM10.V1_TTĐT.QT.07_PhieuDK_DTDCB

Số điện thoại liên lạc trực tiếp: 0968 166 645 – Phòng Đào tạo và NCKH BVĐK Tâm Anh TPHCM.

Trân trọng thông báo. 

Để lại bình luận