Chuyên mục: Sách

Trang chủ / Sách
Bài viết

Atlas siêu âm tim

MỤC LỤC Bài 1: Kỹ thuật siêu âm tim Bài 2: Thông liên nhĩ Bài 3: Thông liên thất Bài 4: Kênh nhĩ thất Bài 5: Còn ống động mạch Bài 7: Tứ chứng Fallot Bài 8: Thất phải 2 đường ra Bài 10: Hoán vị đại động mạch (Chuyển vị đại động mạch) Bài...

08/04/201903/08/2019 Chuyên mục Sách
Bài viết

Bệnh tim bẩm sinh người lớn

Lời nói đầu Chương 1: Thông liên nhĩ lỗ thứ phát BS. Nguyễn Kim Chung Chương 2: Kênh nhĩ thất BS. Đỗ Thị Kim Chi Chương 3: Hẹp động mạch phổi/ tắc nghẽn tống thất phải BS. Lê Thị Đẹp Chương 4: Thông liên thất BS. Đỗ Văn Bửu Đan Chương 5: Tăng áp động...

11/03/201911/03/2019 Chuyên mục Sách
Bệnh van tim – Chẩn đoán và điều trị
Bài viết

Bệnh van tim – Chẩn đoán và điều trị

  Lời mở đầu Chương 1: Siêu âm tim Phạm Nguyễn Vinh, Trần Vũ Minh Thư, Đỗ Thị Kim Chi, Lê Kim Tuyến Chương 2: Hẹp van động mạch chủ Phạm Nguyễn Vinh, Huỳnh Thanh Kiều, Nguyễn Văn Phan Chương 3: Hở van động mạch chủ Phạm Nguyễn Vinh, Huỳnh Thanh Kiều, Lê Thị Đẹp...

30/01/201905/03/2019 Chuyên mục Sách
Tim mạch học – Những điều cần biết
Bài viết

Tim mạch học – Những điều cần biết

NỘI DUNG Lời nói đầu Index 100 Bí mật quan trọng nhất I. THĂM KHÁM TỔNG QUÁT 1. Thăm khám thực thể tim mạch Salvatore Mangione, MD 2. Âm thổi tim Salvatore Mangione, MD 3. Điện tâm đồ Glenn N. Levine, MD, FACC, FAHA 4. X quang ngực James J. Fenton, MD, FCCP và Glenn...

19/12/201810/03/2019 Chuyên mục Sách