Bệnh tim bẩm sinh người lớn

Bệnh tim bẩm sinh người lớn

Lời nói đầu

Chương 1: Thông liên nhĩ lỗ thứ phát
BS. Nguyễn Kim Chung

Chương 2: Kênh nhĩ thất
BS. Đỗ Thị Kim Chi

Chương 3: Hẹp động mạch phổi/ tắc nghẽn tống thất phải
BS. Lê Thị Đẹp

Chương 4: Thông liên thất
BS. Đỗ Văn Bửu Đan

Chương 5: Tăng áp động mạch phổi trong hội chứng Eisenmenger
BS. Trần Vũ Minh Thư

Chương 6: Chuyển vị đại động mạch có sửa chữa bẩm sinh
ThS.BS. Lê Kim Tuyến

Chương 7: Tắc nghẽn đường thoát thất trái
BS. Nguyễn Thị Thanh Châu

Chương 8: Hẹp eo động mạch chủ và bệnh động mạch chủ
BS. Ngô Thị Kim Ánh

Chương 9: Hoán vị đại động mạch sau phẫu thuật Mustard chuyển đổi tầng nhĩ
BS. Phạm Thị Lan Anh

Chương 10: Tứ chứng Fallot
BS. Huỳnh Thanh Kiều

Chương 11: Tâm thất độc nhất sinh lý
BS. Từ Ngọc Thuỷ Hiền

Chương 12: Bệnh Ebstein
BS. Phạm Trần Xuân Hồng

Chương 13: Hình ảnh học trong bệnh tim bẩm sinh ở người lớn
BS. Vũ Năng Phúc, BS Đinh Đức Huy

Chương 14: X-quang ngực trong bệnh tim bẩm sinh ở người lớn
BS. Hồ Minh Tuấn

Chương 15: Rối loạn nhịp trong bệnh tim bẩm sinh
TS.BS. Tôn Thất Minh

Chương 16: Mang thai và ngừa thai
BS. Trần Thị Như Hoa

Bảng thuật ngữ Anh – Việt

Để lại bình luận