PGS. TS. BS Phạm Nguyễn Vinh

• Cố vấn chuyên môn bệnh viện tim Tâm Đức
• Chủ nhiệm bộ môn Nội trường Đại học Y khoa Tân Tạo
• Giảng viên bộ môn Nội – trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
• Chuyên gia tim mạch Viện Tim TP.HCM
• Phó chủ tịch Hội Tim Mạch Việt Nam
• Chủ tịch Phân Hội Siêu Âm Tim Việt Nam
• Phó Chủ tịch Hội Tim Mạch TP.HCM
• Cố vấn Hội Thông Tim Can Thiệp Việt Nam